در جریان نبرد های سنگین در ولایت میدان وردگ، غزنی وتخار، ۸۶ عسکر وپولیس کشته وزخمی و۶ تاتگ نابود گردید

امروز درمنطقه بین ولسوالی زنخان ولایت غزنی وولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ نبرد شدیدی با آن قطار دشمن جریان داشت که غرض عملیات به مناطق سیاه چوب، گیدرخیل، مست خیل، خوشدل ومیمو آمده بودند. نبرد صبح امروز هنگام آغاز گردید که قوای دشمن درمناطق یاد شده، با کمین های مجاهدین روبرو گردید وتا شام ادامه […]

امروز درمنطقه بین ولسوالی زنخان ولایت غزنی وولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ نبرد شدیدی با آن قطار دشمن جریان داشت که غرض عملیات به مناطق سیاه چوب، گیدرخیل، مست خیل، خوشدل ومیمو آمده بودند.

نبرد صبح امروز هنگام آغاز گردید که قوای دشمن درمناطق یاد شده، با کمین های مجاهدین روبرو گردید وتا شام ادامه یافت.

که در نتیجه آن در ساحات متذکره، دست کم ۶ تانگ دشمن دراثر حملات رویاروی وانفجارات کاملا نابود گردید و۱۸ عسکر کشته و۱۹ تن دیگر مرگبار زخمی شدند وقوای دشمن بعد از تحمل تلفات سنگین سرخم پای به فرار نهادند.

ودراثر آتش متقابل دشمن، ۴ تن از مجاهدین شهید و۳ تن دیگر نیز زخمی شدند.

هنچنان دشمن جبون بعد از تلفات شان، ازطیارات صلیبی کمک خواستند ومنازل بی دفاع ملکی را شدیدا بمباران نمودند وبه مردم بی دفاع ملکی نیز تلفات سنگین وارد کردند ودربمباران امریکایی ها اراضی رزراعتی شان نیز متضرر گردیده است.

ازسوی دیگر عساکر مزدور ۳ فرد ملکی را غرض انتقام از منازل شان کشیده با ضرب گلوله به شهادت رساندند.

تخاز:

به اساس یک خبردیگر، عساکر مورال باخته دشمن در ولسوالی درقد ولایت تخار نیز بر مواضع مجاهدین امارت اسلامی چندین حمله تعرضی  را انجام دادند.

این حملات دشمن صبح امروز درمنطقه غلام خیل وبصیرخیل آن ولسوالی براه انداخته شد که با ناکامی مطلق روبرو گردید وبعد از تحمل تلفات سنگین ، شرمنده فرار نمودند.

آخرین معلومات نشان میدهد که  در اثراین نبرد ها،  دست کم ۲۳ تن پولیس ،عسکر واربکی کشته و۲۶ تن دیگر مرگبارزخمی شدند.

قابل ذکر است این قوای دشمن از مناطق مختلف ولایت تخار جمع آوری شده بود ومیخواستند برضد مجاهدین دست به عملیات بزنند.

چند روز قبل نیز عساکردشمن درساحه متذکره عملیات داشتند که با شکست پیهم روبرو گردیدند وبعد از تحمل تلفات سنگین منطقه را رها کرده فرار نمودند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۷/۸/۹هـ ق

۱۳۹۵/۲/۲۷هـ ش ــ ۲۰۱۶/۵/۱۶م