دراثر بمباران دشمن بالای مرکز صحی جامع بغلان قدیم , شمار زیاد بیماران شهید ووسائط نقلیه آن تخریب گردید

بر اساس خبر, طیارات اداره دست نشانده کابل به ادامه جنایات وحشیانه شان, شان ساعت 11 چاشت دیروز بالای شفاخانه عمومی بازار شهرکهنه در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بی رحمانه بمباران کردند که دراثران شفاخانه ازبین برده شد وبیمارانی که از نواحی واطراف این ولایت غرض مداوا آمده بودند, شهید شدند ووسائط نقلیه شفاخانه […]

بر اساس خبر, طیارات اداره دست نشانده کابل به ادامه جنایات وحشیانه شان, شان ساعت 11 چاشت دیروز بالای شفاخانه عمومی بازار شهرکهنه در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بی رحمانه بمباران کردند
که دراثران شفاخانه ازبین برده شد وبیمارانی که از نواحی واطراف این ولایت غرض مداوا آمده بودند, شهید شدند ووسائط نقلیه شفاخانه از قبیل امبولانس ها ودیگر وسائط ان تخریب گردید وبمردم عامه خسارات هنگفت جانی ومالی وارد گردید.