دراثریک انفجار در مرکز غزنی، ۳ عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” پولیس پیاده اداره مزدور را درمنطقه خاک غریب ها مربوطات مرکزولایت غزنی هدف ماین قرار دادند. انفجار ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” پولیس پیاده اداره مزدور را درمنطقه خاک غریب ها مربوطات مرکزولایت غزنی هدف ماین قرار دادند.

انفجار ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.