دراثریک انفجار درسیداباد، یک عسکرزخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” عساکر پیاده دشمن را درمنطقه اوتریو ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ هدف ماین قرار دادند. انفجار ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور گبار زخمی گردید ومتباقی عساکر دشمن مورد حمله مسلحانه قرار داده شدند وبه دشمن تلفات وارد گردید اما […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” عساکر پیاده دشمن را درمنطقه اوتریو ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ هدف ماین قرار دادند.

انفجار ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور گبار زخمی گردید ومتباقی عساکر دشمن مورد حمله مسلحانه قرار داده شدند وبه دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.