دراثریک انفجاردر پوسته پولیس درمنطقه کوته سنگی شهر کابل،۲ تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، دراثریک انفجار در پوسته پولیس درمنطقه کوته سنگی شهر کابل، ۲ تن پولیس کشته شدند. انفجار ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت ودر انفجار یک افسر مهم پولیس نیز کشته شده ویک تن دیگر مرگبار مجروح گردید.

به اساس خبر، دراثریک انفجار در پوسته پولیس درمنطقه کوته سنگی شهر کابل، ۲ تن پولیس کشته شدند.

انفجار ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت ودر انفجار یک افسر مهم پولیس نیز کشته شده ویک تن دیگر مرگبار مجروح گردید.