دایکندی : 4 تن پولیس در دایکندی به مجاهدین پیوستند

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی گیزاب، 4 تن پولیس ( شمس الله ولد محمدعثمان، امان الله ولد محمداخلاص، سمیع الله ولد ملانعمت الله و محمدجمیل ولد یارمحمد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.  2021/5/19

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی گیزاب، 4 تن پولیس ( شمس الله ولد محمدعثمان، امان الله ولد محمداخلاص، سمیع الله ولد ملانعمت الله و محمدجمیل ولد یارمحمد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

 2021/5/19