دایکندی : ۲ تن پولیس در گیزاب به مجاهدین پیوستند

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی گیزاب، امروز صبح دو تن پولیس  ( حاجی گل ولد فضل محمد و صبغت الله ولد حاجی علامحمد) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. افراد مذکور در شهرقندهار برای دشمن خدمت می کردند.  ۲۰۲۱/۷/۴

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی گیزاب، امروز صبح دو تن پولیس  ( حاجی گل ولد فضل محمد و صبغت الله ولد حاجی علامحمد) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.

افراد مذکور در شهرقندهار برای دشمن خدمت می کردند.

 ۲۰۲۱/۷/۴