دایکندی : ۱۵ تن عسکر و پولیس در گیزاب به مجاهدین پیوستند

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که در مربوطات ولسوالی گیزاب، ۱۵ تن عسکر و پولیس پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است: ۱ اسد الله ولد علی محمد ۲ محمد یونس  ولد محد اسحاق ۳ عبدالغفار ولد امین الله ۴ عصمت الله  ولد محمد عسکر […]

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که در مربوطات ولسوالی گیزاب، ۱۵ تن عسکر و پولیس پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است:
۱ اسد الله ولد علی محمد
۲ محمد یونس  ولد محد اسحاق
۳ عبدالغفار ولد امین الله
۴ عصمت الله  ولد محمد عسکر
۵ سید ولی ولد محمد شفیق
۶ بریالی ولد محمد یونس
۷ عبدالستار ولد محمد امین
۸ سردار محمد ولد سلطان محمد
۹ میرویس ولد سردار محمد
۱۰ احسان الله ولد عبدالمحمد
۱۱ بشیر ولد عبدالقادر جان
۱۲ ولی جان ولد  پیر
۱۳ احسان الله ولد عبدالکریم
۱۴ حافظ الله، ولد محمد الله
۱۵ امان الله ولد جانان
مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۶