دایکندی : ۱۲ تن اربکی در گیزاب مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی گیزاب، ۱۲ تن اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق اطلاع حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند . اسامی افراد مذکور شرح ذیل است : میرویس  ولد نجیب الله  باشندۀ بازار کهنه  بهمراه یک میل کلاشنکوف […]

دایکندیاز ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی گیزاب، ۱۲ تن اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق اطلاع حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند .

اسامی افراد مذکور شرح ذیل است :

میرویس  ولد نجیب الله  باشندۀ بازار کهنه  بهمراه یک میل کلاشنکوف

عصمت الله   ولد عبدالغفار باشندۀ قریه سنگ شیخ

نیازمحمد ولد ولی محمد باشندۀ قریه دره

خدای رحیم  ولد  امیرجان  باشندۀ قریۀ سیدانو

اثیرالدین ولد عبدالجلیل باشندۀ قریه پیرخیل ولسوالی اجرستان

اخترمحمد ولد  تاج محمد باشندۀ قریۀ قدس ولسوالی گیزاب

میراجان ولد خال محمد باشندۀ قریه قدس

لالی ولد مراد محمد باشندۀ قریه جونی

عبدالباسط ولد قاری نظرمحمد باشندۀ منطقۀ بازارکهنه

علی محمد ولد جمعه  دار   باشندل قریه رباط

احسان الله   ولد عبدالمجید باشندۀ قریه بومی

افراد مذکور تعهد سپرده اند که در تحت هیچ شرایطی به ادارۀ اجیر باز نخواهند گشت

۲۰۱۶/۸/۲۶