دایکندی : یک قرارگاه در گیزاب فتح شد و غنایم به دست آمد

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۲ بجه ، در جریان عملیات ” عمری  ”  قرارگاه عساکر اجیر در منطقۀ خلج که در سرای محمد صدیق ایجاد شده بود، مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات قرارگاه دشمن بطور کامل فتح شد و ۲ […]

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۲ بجه ، در جریان عملیات ” عمری  ”  قرارگاه عساکر اجیر در منطقۀ خلج که در سرای محمد صدیق ایجاد شده بود، مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات قرارگاه دشمن بطور کامل فتح شد و ۲ تن عسکر اجیر در آن جابجا بهلاکت رسیده و ۶ تن دیگر زخمی شدند و متباقی از منطقه موفق بفرار شدند .

در پایان این عملیات یک پیکای کوبایی ، ۲۴۰۰ مرمی پیکای کوبایی ، یک قبضه راکت بهمراه ۳۱ مرمی ، یک هاوان وسط بهمراه ۳۰ مرمی ، ۲۱ مرمی هاوان چریکی ، یک میل دراگانوف، یک اسلحۀ m16  بهمراه ۴۳۶ مرمی ، یک پایه مخابره کودان ، یک پایه مخابره دستی ، ۲ زره و مقداری مهمات و تجهیزات بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

مسئولین جهادی می گویند که با فتح این قرارگاه ، منطقۀ وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

در این درگیری بمجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .

۲۰۱۶/۵/۱۲