دایکندی : یک عسکر اجیر در گیزاب زخمی شد

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ خلچ ولسوالی گیزاب ، یک عسکر اجیر در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی بشدت زخمی شده است . 2015/12/28

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ خلچ ولسوالی گیزاب ، یک عسکر اجیر در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی بشدت زخمی شده است .

2015/12/28