دایکندی : یک تن پولیس در گیزاب به مجاهدین پیوست

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که شام روز گذشته در مربوطات ولسوالی گیزاب، یک تن پولیس ( زکریا ولد عبدالرحمن ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است .  ۲۰۲۱/۳/۳

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که شام روز گذشته در مربوطات ولسوالی گیزاب، یک تن پولیس ( زکریا ولد عبدالرحمن ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است .

 ۲۰۲۱/۳/۳