دایکندی : یک تن پولیس در فاطو به مجاهدین پیوست

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که امرزو صبح در مربوطات ولسوالی فاطو، یک تن پولیس ( محمدصدیق ولد محمدایوب ) که در شهر قندهار وظیفه اجرا می کرد، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .  2021/7/13

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که امرزو صبح در مربوطات ولسوالی فاطو، یک تن پولیس ( محمدصدیق ولد محمدایوب ) که در شهر قندهار وظیفه اجرا می کرد، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

 2021/7/13