دایکندی : ولسوالی پاتو با تمام ملحقاتش بطور کامل فتح گردید

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر، مرکز ولسوالی پاتو، ساختمان قومندانی امنیه، مرکز استخبارات و تمام پوسته های امنیتی و دفاعی دشمن بطور کامل فتح گریده است . نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات از ولسوالی مذکور پا بفرار گذاشته اند. ۲۰۲۱/۶/۱۰  

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر، مرکز ولسوالی پاتو، ساختمان قومندانی امنیه، مرکز استخبارات و تمام پوسته های امنیتی و دفاعی دشمن بطور کامل فتح گریده است .

نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات از ولسوالی مذکور پا بفرار گذاشته اند.

۲۰۲۱/۶/۱۰