دایکندی : ولسوالی مالستان بطور کامل به کنترل مجاهدین درآمد

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که شب گذشته تعمیرمرکز ولسوالی مالستان، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است . نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشتند. از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. جزئیات بیشتر […]

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که شب گذشته تعمیرمرکز ولسوالی مالستان، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است .

نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشتند.

از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۱۳