دایکندی : نیروهای وحشی دشمن ۶ طفل را در گیزاب شهید و زخمی کردند

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ یغیرو در مربوطات ولسوالی گیزاب، نیروهای وحشی دشمن، میدان بازی اطفال را توسط هاوان هدف قرار داده اند که در اثر آن ۲ طفل جابجا بشهادت رسیده و  ۴ تن دیگر زخمی شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۴

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ یغیرو در مربوطات ولسوالی گیزاب، نیروهای وحشی دشمن، میدان بازی اطفال را توسط هاوان هدف قرار داده اند که در اثر آن ۲ طفل جابجا بشهادت رسیده و  ۴ تن دیگر زخمی شدند.
۲۰۲۰/۱۱/۴