دایکندی : قوای دشمن در مالستان با شکست سنگین مواجه گردید، سلاح و تجهیزات به دست آمد

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که قوای دشمن از طریق زمین و هوا بغرض بازپس گیری ولسوالی مالستان آمده بود که با واکنش شدید مجاهدین امارت اسلامی مواجه گردید. در این درگیری که با سلاح های ثقیله و خفیفه آغاز گردید، نیروهای دشمن متحمل شکست شده و از ساحه پا بفرار گذاشته اند. از […]

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که قوای دشمن از طریق زمین و هوا بغرض بازپس گیری ولسوالی مالستان آمده بود که با واکنش شدید مجاهدین امارت اسلامی مواجه گردید.

در این درگیری که با سلاح های ثقیله و خفیفه آغاز گردید، نیروهای دشمن متحمل شکست شده و از ساحه پا بفرار گذاشته اند.

از نیروهای دشمن مقداری سلاح، مهمات و وسائط نظامی به دست مجاهدین افتاده است.

ولسوالی مذکور بحمدالله تا کنون در تحت کنترل کامل مجاهدین قرار دارد.

۲۰۲۱/۷/۱۹