دایکندی : درگیری شدیدی با دشمن در اجرستان صورت گرفت

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، در منطقۀ سیدخیل از مربوطات گلدره ولسوالی اجرستان ، درگیری شدیدی میان مجاهدین و ونیرهای دشمن صورت گرفته است . این درگیری پس از آن صورت گرفت که ملیشه های اربکی و پولیس اجیر بر کمر بند مجاهدین دست به تعرض […]

از ولایت دایکندی خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، در منطقۀ سیدخیل از مربوطات گلدره ولسوالی اجرستان ، درگیری شدیدی میان مجاهدین و ونیرهای دشمن صورت گرفته است .

این درگیری پس از آن صورت گرفت که ملیشه های اربکی و پولیس اجیر بر کمر بند مجاهدین دست به تعرض زدند .

در این عملیات ، افراد دشمن با متحمل شدن تلفات از منطقه پا بفرار گذاشته اند .

۲۰۱۶/۳/۲۳