دایکندی : آخرین جزئیات از فرار اجیران از ولسوالی پاتو

گزارش های رسیده از ولایت دایکندی حاکی است که از دوشب به این سو، نیروهای اجیر از مرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی، مقر استخبارات، کندک کلان اردوی اجیر، از ۱۲ پوستۀ امنیتی و دفاعی و دیگر مراکز دشمن پا بفرار گذاشته اند. خبرمی افزاید که در حملات مجاهدین تعدادی از اجیران کشته و زخمی شده و تعدادی […]

گزارش های رسیده از ولایت دایکندی حاکی است که از دوشب به این سو، نیروهای اجیر از مرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی، مقر استخبارات، کندک کلان اردوی اجیر، از ۱۲ پوستۀ امنیتی و دفاعی و دیگر مراکز دشمن پا بفرار گذاشته اند.

خبرمی افزاید که در حملات مجاهدین تعدادی از اجیران کشته و زخمی شده و تعدادی نیز زنده دستگیر شده اند.

همچنین از دشمن یک عراده موترزرهی، ۸ عراده موترسایکل، ده ها میل سلاح ثقیله و خفیفه، مقدار زیادی مهمات و تمام لوازم پوسته ها و قرارگاه ها به دست مجاهدین افتاده است.

اکنون کنترل ولسوالی پاتو به طور کامل به دست مجاهدین افتاده است.

 

۲۰۲۱/۶/۱۲