خوست: ۸ عسکر مزدور در صبری کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور  درمنطقه یعقوبیه ولسوالی صبری ولایت خوست حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت و۸ عسکرمزدور کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور  درمنطقه یعقوبیه ولسوالی صبری ولایت خوست حمله کردند.

حمله دیشب صورت گرفت و۸ عسکرمزدور کشته شدند.