خوست: ۵ عسکر در نادرشاه کوت کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر عساکردشمن درمنطقه زویی ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت،نبرد تا ۵ ادامه یافت که دراثران، ۵ عسکرکشته و۴ تن دیگر زخمی شدند. خبرمیگوید که نبرد ساعت ۶ شام یکبار دیگرآغاز گردید وتاکنون ادامه دارد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر عساکردشمن درمنطقه زویی ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت،نبرد تا ۵ ادامه یافت که دراثران، ۵ عسکرکشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.

خبرمیگوید که نبرد ساعت ۶ شام یکبار دیگرآغاز گردید وتاکنون ادامه دارد.