خوست: ۲۲ کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲۲ کارمند افراد امنیتی دشمن در ولسوالی های مختلف ولایت خوست با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند […]

بر اساس خبر, ۲۲ کارمند افراد امنیتی دشمن در ولسوالی های مختلف ولایت خوست با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: ولی جان ولد بهادرخان ، عسکر
۲: مبارک خان ولد سعید، عسکر
۳: ولید ولد خان ولی، عسکر
۴: محمدسلم ولد هاشم، عسکر
۵: شفیق ولد ظاهرشاه، عسکر
۶: حبیب الله ولد محمد غلام، عسکر
۷: رایم گل ولد څنارگل، عسکر
۸: عابد خان ولد همیشه گل، عسکر
۹: سیدعلی ولد گل سید، عسکر
۱۰: غازی محمد ولد بداگی، پولیس
۱۱: عیدولی شاه ولد حسین، پولیس
۱۲: میرقلم ولد اولدین، اربکی
۱۳: کامل نور ولد صادق نور، پولیس
۱۴: آمین ولدسید محمد، پولیس
۱۵: محب الله ولد قاسم، عسکر
۱۶: فضل خان ولد شوکر، عسکر
۱۷: جلال الدین ولد گل محمد دین
۱۸: چمن ولد موسی جان، عسکر
۱۹: محمدعمر ولد یارحمد، پولیس
۲۰: میرزو گل ولد میراکبر، عسکر
۲۱: ذاکرالله ولد عبدالمالک، اربکی
۲۲: محمد علم ولد حق یار، اربکی
خبرمیگوید که خبر همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.