خوست: ۲ عسکر وحشی کمپاین دشمن در دو منده کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکروحشی کمپاین دشمن درمنطقه شیرپی ولسوالی دو منده ولایت خوست حمله کردند. حمله طی یک کمین صورت گرفت و۲ عسکرمزدور جابجا کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکروحشی کمپاین دشمن درمنطقه شیرپی ولسوالی دو منده ولایت خوست حمله کردند.

حمله طی یک کمین صورت گرفت و۲ عسکرمزدور جابجا کشته شدند.