خوست: ۲ عسکر در جاجی میدان کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مرکز قومندان صادق اربکی در ولسوالی جاجی میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۴ بامداد امروز درمنطقه الگادی صورت گرفت وعساکرکمکی دشمن نیز هدف ماین قرار داده شدند که دراثران،۲ عسکرمزدور کشته شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مرکز قومندان صادق اربکی در ولسوالی جاجی میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۴ بامداد امروز درمنطقه الگادی صورت گرفت وعساکرکمکی دشمن نیز هدف ماین قرار داده شدند که دراثران،۲ عسکرمزدور کشته شدند.