خوست: ۲ تن اربکی در صبری کشته وسلاح وموتر آنان بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر موتر های اکمالاتی دشمن در ولسوالی جاجی میدان در منطقه یعقوبیه ولسوالی صبری ولایت خوست حمله کردند. حمله طی یک کمین صورت گرفت و۲ تن اربکی کشته و۲ میل تفنچه آنان با یک عراده موتر غنیمت گرفته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر موتر های اکمالاتی دشمن در ولسوالی جاجی میدان در منطقه یعقوبیه ولسوالی صبری ولایت خوست حمله کردند.
حمله طی یک کمین صورت گرفت و۲ تن اربکی کشته و۲ میل تفنچه آنان با یک عراده موتر غنیمت گرفته شد.