خوست: یک کارمند مهم اداره جاسوسی دشمن مرکز کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای کارمندان به اصطلاح امنیت ملی درمنطقه جرگاو مربوطات مرکزولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام دیروزصورت صرت گرفت که دراثران کارمند متذکره (نولله مقبل) مرگبار زخمی گردید. خبرمیگوید که طبق معلومات، بعد از جراحت کارمند یادشده توسط امریکایی به میدان هوایی انتقال […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای کارمندان به اصطلاح امنیت ملی درمنطقه جرگاو مربوطات مرکزولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام دیروزصورت صرت گرفت که دراثران کارمند متذکره (نولله مقبل) مرگبار زخمی گردید.

خبرمیگوید که طبق معلومات، بعد از جراحت کارمند یادشده توسط امریکایی به میدان هوایی انتقال یافت اما حین رسیدن به مجاهدین دراثر عمق جراحت اش بهلاکت رسید.