خوست: یک کارمند امنیت در نادرشاه کوت کشته شد

بر اساس خبر, یک کارمند امنیت در نزدیک قریه ژیری ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند. حمله دیروز چریکی بر کارمند متذکره بنام محمد دیت الله صورت گرفت وجابجا کشته شد.

بر اساس خبر, یک کارمند امنیت در نزدیک قریه ژیری ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند.
حمله دیروز چریکی بر کارمند متذکره بنام محمد دیت الله صورت گرفت وجابجا کشته شد.