خوست: یک چاپه دشمن وحشی در صبری با شکست مواجه شد

بر اساس خبر، عساکر کمپاین دشمن  درنزدیک قریه گل نام واوشکی دند  مربوطات ولسوالی صبری ولایت خوست وحشیانه چاپه زدند. این وحشت ساعت ۲ بجه دیشب انجام یافت که درجریان آن ۲ رینجر آنان با ماین های جاسازی شده مجاهدین نابود گردید وتمام سرنشینان آن کشته شدند. خبرمیگوید بعدا مجاهدین شجاع امارت اسلامی بالای عساکر […]

بر اساس خبر، عساکر کمپاین دشمن  درنزدیک قریه گل نام واوشکی دند  مربوطات ولسوالی صبری ولایت خوست وحشیانه چاپه زدند.

این وحشت ساعت ۲ بجه دیشب انجام یافت که درجریان آن ۲ رینجر آنان با ماین های جاسازی شده مجاهدین نابود گردید وتمام سرنشینان آن کشته شدند.

خبرمیگوید بعدا مجاهدین شجاع امارت اسلامی بالای عساکر دشمن حمله متقابل انجام دادند که دراثران عساکر جبون دشمن پای به فرار نهادند وچاپه آنان با شکست مواجه شد.

نبرد با فرار عساکردشمن پایان یافت.

۲۰۲۰/۱۱/۲