خوست: یک موتر شبکه جاسوسی دشمن در جاجی اریوب تخریب ویک کارمند آن, کشته شد

بر اساس خبر, موتر خلیل یک تن کارمند مهم شبکه جاسوسی دشمن درنزدیک لسنگی مربوطات ولسوالی جاجی اریوب ولایت خوست شکار ماین گردید انفجار ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران موتر تخریب گردید وکارمند متذکره درآن جابجا کشته شد.

بر اساس خبر, موتر خلیل یک تن کارمند مهم شبکه جاسوسی دشمن درنزدیک لسنگی مربوطات ولسوالی جاجی اریوب ولایت خوست شکار ماین گردید
انفجار ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران موتر تخریب گردید وکارمند متذکره درآن جابجا کشته شد.