خوست: یک عضو شبکه جاسوسی دشمن در علیشیر کشته شد

بر اساس خبر، بر اساس خبر، یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن بنام حمیدالله فرزند دواجان  درنزدیک قریه یوری  ولسوالی علیشیر  ولایت خوست به قتل رسید. کارمند متذکره دیروز طی حمله چریکی کشته شد.

بر اساس خبر، بر اساس خبر، یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن بنام حمیدالله فرزند دواجان  درنزدیک قریه یوری  ولسوالی علیشیر  ولایت خوست به قتل رسید.

کارمند متذکره دیروز طی حمله چریکی کشته شد.