خوست: یک رینجر پولیس در جاجی میدان نابود گردید

به اساس خبر، یک رینجر عساکر مزدور درمربوطات ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست طی یک انفجار نابود گردید. انفجار بوسیله ماین جاسازی شده مجاهدین دریک پوسته رخ داد که در اثران، رینجر نابود گردید وبه پولیس نیز تلفات وارد گردید اما رقم ان دقیقا به دست نه امده است.

به اساس خبر، یک رینجر عساکر مزدور درمربوطات ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست طی یک انفجار نابود گردید.

انفجار بوسیله ماین جاسازی شده مجاهدین دریک پوسته رخ داد که در اثران، رینجر نابود گردید وبه پولیس نیز تلفات وارد گردید اما رقم ان دقیقا به دست نه امده است.