خوست: یک رینجر در نادرشاه کوت نابود و۲ عسکر زخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک رینجر عساکر اجیر را درمنطقه هجریم ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست هدف ماین قرار دادند. انفجار ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید و۲ عسکر دران مرگبارزخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک رینجر عساکر اجیر را درمنطقه هجریم ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست هدف ماین قرار دادند.

انفجار ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید و۲ عسکر دران مرگبارزخمی شدند.