خوست: یک رینجر در موسی خیل نابود و۴ عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر عساکر مزدور درمنطقه مزغوره ولسوالی موسی خیل ولایت خوست شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۴ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید و۴ عسکر دران کشته شدند.

به اساس خبر، یک رینجر عساکر مزدور درمنطقه مزغوره ولسوالی موسی خیل ولایت خوست شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۴ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید و۴ عسکر دران کشته شدند.