خوست: یک تن پولیس در موسی خیل کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن در ولسوالی موسی خیل ولایت خوست حمله کردند. حمله با درازکوف صور ت گرفت ویک عسکر مزدور کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن در ولسوالی موسی خیل ولایت خوست حمله کردند.

حمله با درازکوف صور ت گرفت ویک عسکر مزدور کشته شد.