خوست: کمپاین و۳ پوسته دشمن در علی شیر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کمپاین و۳ پوسته دشمن درمنطقه تانه ببرک ولسوالی علی شیر ولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کمپاین و۳ پوسته دشمن درمنطقه تانه ببرک ولسوالی علی شیر ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.