خوست: کمپاین دشمن در علیشیر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کمپاین دشمن درمنطقه تانه ببرک ولسوالی علیشیر ولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام دیروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کمپاین دشمن درمنطقه تانه ببرک ولسوالی علیشیر ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام دیروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.