خوست: میدان هوایی کهنه مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر میدان هوایی کهنه در مرکزولایت خوست حمله راکتی نمودند. حمله ساعت یک بجه ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر میدان هوایی کهنه در مرکزولایت خوست حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت یک بجه ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.