خوست: میدان هوایی کهنه مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مرکز بزرگ دشمن درمنطقه میدان هوایی کهنه ولایت خوست حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مرکز بزرگ دشمن درمنطقه میدان هوایی کهنه ولایت خوست حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.