خوست: میدان هوایی کهنه درنزدیک مرکز مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر میدان هوایی کهنه ولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثرآن،به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر میدان هوایی کهنه ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثرآن،به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.