خوست: مقر ولسوالی باک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر مقر ولسوالی باک ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم آن گذارش داده نشده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر مقر ولسوالی باک ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم آن گذارش داده نشده است.