خوست: مرکز پولیس وعساکرکمکی دشمن در باک مورد حمله قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسته پولیس درمنطقه چنارگی، قریه پهلوان خیل ولسوالی باک ولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت ۸ بجه امشب صورت گرفت ومتعاقبا عساکرکمکی دشمن از مرکز ولسوالی آمدند که آنان نیز مورد حمله قرار داده شدند که در نتیجه آن به دشمن تلفات سنگین وارد […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسته پولیس درمنطقه چنارگی، قریه پهلوان خیل ولسوالی باک ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۸ بجه امشب صورت گرفت ومتعاقبا عساکرکمکی دشمن از مرکز ولسوالی آمدند که آنان نیز مورد حمله قرار داده شدند که در نتیجه آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.