خوست: ماین در موسی خیل عساکرمزدور را هدف قرارداد

به اساس خبر، ماین درمنطقه دو مندو ولسوالی موسی خیل ولایت خوست عساکر اداره مزدور را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، ماین درمنطقه دو مندو ولسوالی موسی خیل ولایت خوست عساکر اداره مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.