خوست: قومندان کمپاین دشمن در اسماعیل خیل کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قومندان وحشی کمپاین ترخوبی ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست حمله کردند. حمله ظهر دیروز درمنطقه دورسرکه بالای قومندان متذکره بنام عیسی خان صورت گرفت وجابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قومندان وحشی کمپاین ترخوبی ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست حمله کردند.

حمله ظهر دیروز درمنطقه دورسرکه بالای قومندان متذکره بنام عیسی خان صورت گرفت وجابجا کشته شد.