خوست: عساکروحشی کمپاین دشمن در مرکز، ۲ تن ملکی بی دفاع را ازخانه شان کشیده وآنان را شهید کردند

بر اساس خبر، عساکر وحشی کمپاین دشمن  در منطقه خانی خول مربوطات مرکز ولایت خوست بالای خانه های مردم عامه بی دفاع ملکی چاپه زدند. این وحشت ساعت یک بجه دیشب انجام یافت که در جریان آن یک تن ملکی بی دفاع بنام نور رحمن  وخیرالله پسر ۱۶ ساله را  نخست از خانه های شان […]

بر اساس خبر، عساکر وحشی کمپاین دشمن  در منطقه خانی خول مربوطات مرکز ولایت خوست بالای خانه های مردم عامه بی دفاع ملکی چاپه زدند.

این وحشت ساعت یک بجه دیشب انجام یافت که در جریان آن یک تن ملکی بی دفاع بنام نور رحمن  وخیرالله پسر ۱۶ ساله را  نخست از خانه های شان کشیدند وبعدا آنان را بی رحمانه به شهادت رساندند.