خوست: عساکروحشی درمرکز، یک تن ملکی بی دفاع را شهید کردند

بر اساس خبر، عساکروحشی کمپاین دشمن  درقریه منگسو  مربوطات مرکزولایت خوست بالای خانه های مردم چاپه زدند. این وحشت دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن یک تن ملکی بی دفاع را از خانه اش کشیدند وبی رحمانه وی را به شهادت رساندند.

بر اساس خبر، عساکروحشی کمپاین دشمن  درقریه منگسو  مربوطات مرکزولایت خوست بالای خانه های مردم چاپه زدند.

این وحشت دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن یک تن ملکی بی دفاع را از خانه اش کشیدند وبی رحمانه وی را به شهادت رساندند.