خوست: طی دو انفجار جداگانه در شیخ امیر، ۷ عسکردشمن کشته شدند

انفجار ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۴ عسکر مزدور کشته شدند. خبرمیگوید که بعدا دیگر عساکر غرض انتقال قربانیان انفجار اول وارد منطقه شدند که انفجار دومی رخ داد که دراثران، ۳ تن پولیس کشته شدند.

انفجار ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۴ عسکر مزدور کشته شدند.

خبرمیگوید که بعدا دیگر عساکر غرض انتقال قربانیان انفجار اول وارد منطقه شدند که انفجار دومی رخ داد که دراثران، ۳ تن پولیس کشته شدند.