خوست: در حمله بریک پوسته در قلندر، ۱ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم برپوسته سر درمربوطات ولسوالی قلندر ولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام دیروز بوسیله درازکوف صورت گرفت که دراثران، یک عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم برپوسته سر درمربوطات ولسوالی قلندر ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام دیروز بوسیله درازکوف صورت گرفت که دراثران، یک عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.