خوست: درحمله بر یک پوسته در نادرشاه کوت، یک عسکرکشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته دشمن برپوسته تیری منزی درمربوطات ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز با درازکوف صورت گرفت که دراثران،یک عسکر مزدور جابجا کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته دشمن برپوسته تیری منزی درمربوطات ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز با درازکوف صورت گرفت که دراثران،یک عسکر مزدور جابجا کشته شد.