خوست: درحمله بریک پوسته در نادرشاه کوت، یک عسکر کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم ر یک پوسته اردوی اجیر درمنطقه تیاری منز ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز به وسیله درازکوف صورت گرفت که دراثران، یک عسکر جابجا کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم ر یک پوسته اردوی اجیر درمنطقه تیاری منز ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز به وسیله درازکوف صورت گرفت که دراثران، یک عسکر جابجا کشته شد.