خوست: دراثر یک انفجار درن نادرشاه کوت، ۳ عسکر کشته شدند

بر اساس خبر، ماین درمنطقه شمبوات ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد. که دراثران ۳ عسکرمزدور کشته شدند.

بر اساس خبر، ماین درمنطقه شمبوات ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد.

که دراثران ۳ عسکرمزدور کشته شدند.